Hemels van der Hart

Lentis is de grootste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Noord-Nederland. Op 1 januari 2014 veranderde het overheidsbeleid rond de GGZ en werd de Basis GGZ van kracht. Met veel onduidelijkheid voor alle betrokken partijen. Voor Lentis betekende het bijvoorbeeld dat een deel van de tweedelijnszorg naar de eerste lijn verschoof. Daarmee ontstond de vraag: hoe kunnen we als Lentis de Basis GGZ in de markt zetten en binnen onze organisatie het geloof in de Basis GGZ vergroten? Met deze vraag zijn we met Lentis een positioneringstraject voor de Basis GGZ gestart.

Met de onderscheidende kenmerken van Lentis voor Basis GGZ en interviews met diverse stakeholders, kwamen we samen tot hét verhaal van Basis GGZ Lentis. En we ontwikkelden het bijbehorende communicatieconcept voor de interne en externe doelgroepen. Hierin staat maatwerk, binnen de gestelde wet- en regelgeving van de Basis GGZ, centraal.

Vervolgens werkten we aan de strategie met bijbehorende activiteiten en middelen om de interne en externe doelgroepen mee te nemen in de positionering van Basis GGZ Lentis. Waarbij we kozen voor een gesegmenteerde aanpak richting huisartsen. Bij het implementeren van de strategische richting, begeleidden we ook workshops voor huisartsen. En brachten we de interne dialoog op gang om de toegevoegde waarde van de Basis GGZ voor Lentis als organisatie duidelijk te maken.

Het traject leidde tot een mooie vervolgvraag van Lentis: willen jullie ons helpen bij het herijken van onze positionering als koepelorganisatie met diverse vormen van geestelijke gezondheidszorg? Wordt vervolgd!