Hemels van der Hart

De vastgoeddochter van SNS, SNS Property Finance, moest zelfstandig onder een andere naam verder nadat SNS door de staat was overgenomen. Bijzonder was de missie: bouw de vastgoedportefeuille binnen 8 jaar volledig af. Die andere naam, daar vlotte het niet mee. Maar was wel nodig om binnen een paar weken van start te kunnen gaan. Op dat moment kwamen ze bij ons terecht.

Vraag van de klant: kunnen jullie ons helpen om op korte termijn tot een naamsverandering te komen?

We keken verder dan alleen de vraag en schetsten eerst 4 mogelijke scenario’s die richtinggevend zijn voor de nieuwe organisatie. Aan elk scenario koppelden we een nieuwe naam. Het werd Propertize, een samentrekking van maximize, monetize en property. In die naam komen commercieel vastgoed en maatschappelijk belang samen en spelen we in op het realiseren van maximale waarde-optimalisatie.

Door na te denken over de keuzes die je als nieuwe organisatie in deze omstandigheden kan maken en verschillende scenario’s te schetsen, werd de keuze voor een nieuwe naam eenvoudiger. Binnen een paar weken was het project afgerond.