Hemels van der Hart

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegennet in ons land. De ICT-afdeling speelt daarbinnen een cruciale rol. Om de ambitie van de ICT-afdeling en ProRail waar te maken, is een nieuwe manier van samenwerken nodig. Van takengericht denken en werken naar ketengericht denken en werken.

Vraag aan Hemels van der Hart: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers houding en gedrag veranderen om de nieuwe ambities van ProRail waar te maken?

Samen met ProRail organiseerden we meerdere Bosdagen. We ontwikkelden het thema Bouwen aan vertrouwen en focusten op het scherp krijgen van de ambities door brainstormsessies. Om gedrag en houding van medewerkers te veranderen, lieten we ze vervolgens met verschillende werkvormen zien wat hun eigen rol binnen het ‘nieuwe’ ProRail is en hoe ze daar grip over kunnen nemen.

Medewerkers leerden zichzelf en elkaar beter kennen. Dat leidde tot meer inzicht in de eigen specifieke kwaliteiten en die van de ander. Daardoor groeide het vertrouwen, werd de samenwerking verbeterd en het esprit de corps vergroot. Om het succes van de Bosdagen een vervolg te geven, worden er de komende jaren opfrisdagen georganiseerd.