Hemels van der Hart

Nu ontwikkelingen op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk vlak elkaar in hoog tempo opvolgen is het voor Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland, belangrijk om te weten wat topbestuurders uit het bedrijfsleven en de semi-overheid bezighoudt. Zij geven richting aan de toekomst van Nederland.

De vraag aan ons: hoe kunnen we op een relevante en inspirerende wijze in gesprek komen en blijven met topbestuurders?

We introduceerden De Kamer. In De Kamer worden thema’s besproken die van invloed zijn op de toekomst van zakelijk Nederland. Per jaar vinden er 10 Kamerbijeenkomsten plaats op bijzondere locaties. Topbestuurders worden exclusief uitgenodigd. Zij verrijken elkaar met hun visies, perspectieven en inzichten, die worden doorgegeven om zakelijk Nederland te inspireren.

De Kamer bestaat in 2016 alweer drie jaar. Het enthousiasme is onverminderd groot. Topbestuurders in ons land denken en praten graag mee over de toekomst van zakelijk Nederland. Hun aantal in De Kamer groeit nog steeds. Inmiddels zijn er op basis van interviews met topbestuurders drie boeken uitgebracht: ‘Leiders’, ‘2025’ en ‘De versnelde beweging’.